Zane
IAŞI - ROMÂNIA
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 67,
bloc Casa Cărţii, etaj II, cod 700064
 

     Marketing. Management. Administraţie publică. Învaţă să învingi!

 
 
Prima pagină
 
Despre Universitate  
  Prezentare Universitate Detalii  
  Conducerea Universităţii Detalii  
  Galerie foto Detalii  
  Documente publice Detalii  
     
Facultăţi  
  Marketing Detalii  
  Management Detalii  
  Administraţie publică Detalii  
     
Admitere 2010  
  Regulament Detalii  
  Calendar admitere Detalii  
  Taxe Detalii  
  Acte necesare Detalii  
  Traiectorie academică Detalii  
     
Studenţi  
  ROI Detalii  
  Taxe universitare Detalii  
  Formulare Detalii  
  Situaţie academică Detalii  
  Alumni Detalii  
     
Resurse  
  Bibliotecă Detalii  
  Facilităţi Detalii  
     
Cercetare  
  Noutăţi Detalii  
  Programe de cercetare Detalii  
  Publicaţii Detalii  
     
 
Contact
 
 

SEDIUL UNIVERSITĂŢII

Separator
 
Zane
* clădire în construcţie   
 
 
         Miercuri, 01 Septembrie 2010
 
 
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 
autorizată cf. H.G. 696 / publicată în M.O. nr. 397/03.08.2000

ORARUL Facultăţii de Administraţie Publică pentru anul 2009/2010

Durata studiilor şi cifra de şcolarizare

3 ani, 70 de locuri


Misiune

"Pregătirea de specialişti care să-şi desfăşoare activitatea în instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, posesori ai unor temeinice cunoştinţe economice, juridice, sociologice şi politice, în măsură să rezolve problemele acestui sector de activitate."


Abilităţi şi cunoştinţe dobândite
 • Cunoaşterea mediului economic social şi insituţional
 • Însuşirea cunoştinţelor juridice, economice şi de relaţii publice necesare unui specialist în administraţia publică
 • Posibilităţi ample de comunicare în limbi de circulaţie internaţională

Oportunităţi de angajare
 • în primării municipale şi orăşeneşti, consilii judeţene, prefecturi, consilii locale
 • instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu implicaţii în activitatea de formare a activităţii instituţiilor locale

Discipline din planul de învăţământ
 • Teoria generală a dreptului
 • Drept constituţional 1, II
 • Drept administrativ 1, II
 • Micro şi macroeconomie
 • Introducere în administraţia publică
 • Drept comunitar
 • Istoria administraţiei publice
 • Logica şi teoria comunicării
 • Informatică pentru administraţia publică
 • Drept penal şi procedură penală
 • Management
 • Dreptul mediului
 • Finanţe publice
 • Dreptul familiei şi acte de stare civilă
 • Arhivistică şi documentaristică
 • Sisteme administrative comparate
 • Dreptul muncii şi securitaţii sociale
 • Drept financiar şi fiscal
 • Procedură civilă
 • Marketingul serviciilor publice
 • Relaţii publice, comunicare şi protocol

 

DESCARCĂ BROŞURA DE ADMITERE 2010

   
  ADMITERE 2010  
  Download