Zane
IAŞI - ROMÂNIA
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 67,
bloc Casa Cărţii, etaj II, cod 700064
 

     Marketing. Management. Administraţie publică. Învaţă să învingi!

 
 
Prima pagină
 
Despre Universitate  
  Prezentare Universitate Detalii  
  Conducerea Universităţii Detalii  
  Galerie foto Detalii  
  Documente publice Detalii  
     
Facultăţi  
  Marketing Detalii  
  Management Detalii  
  Administraţie publică Detalii  
     
Admitere 2009  
  Regulament Detalii  
  Calendar admitere Detalii  
  Taxe Detalii  
  Acte necesare Detalii  
  Traiectorie academică Detalii  
     
Studenţi  
  ROI Detalii  
  Taxe universitare Detalii  
  Formulare Detalii  
  Situaţie academică Detalii  
  Alumni Detalii  
     
Resurse  
  Bibliotecă Detalii  
  Facilităţi Detalii  
     
Cercetare  
  Noutăţi Detalii  
  Programe de cercetare Detalii  
  Publicaţii Detalii  
     
 
Contact
 
 

SEDIUL UNIVERSITĂŢII

Separator
 
Zane
* clădire în construcţie   
 
 
         Luni, 24 Mai 2010
 
 
DOCUMENTE PUBLICE
 
Carta Universităţii "Gh. Zane" din Iaşi
 
Universitatea „Gh. Zane” din Iaşi funcţionează ca instituţie de învăţământ superior particular în baza avizului CNEAA nr. 11106 din 8 iulie 1996 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1371 din 3 decembrie 1996.

Activitatea sa se desfăşoară prin respectarea Constituţiei României şi a următoarelor legi privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ superior:
  • Legea învăţământului nr. 84/1995, (modificată şi republicată) cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.128/1997 privind Statutul Personalului Didactic (cu modificările ulterioare);
  • Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (cu modificările şi completările ulterioare);
  • Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, completată cu O.U.G. nr. 78/2005;
  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
  • Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995.
 
descarcă Carta Universităţii
 
 
Cadrul juridic
 
Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi funcţionează în cadrul Fundaţiei “Gh. Zane” Iaşi, care a luat fiinţă prin sentinţa Civilă nr. 134 din 4.11.1991 a Judecătoriei Iaşi (Anexa I.1.1,– Partea I). Conform statutului (Anexa I.1.2. – Partea I) Fundaţia funcţionează ca persoană juridică de drept privat, non-profit, fără obiective politice sau patrimoniale. Activitatea ei se bazează pe prevederile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridiceşi ale Regulamentului de aplicare a acestei legi, precum şi pe prevederile Decretului nr. 31/1954 şi Decretului – Lege nr. 8/1989.
 
descarcă Cadrul juridic
 
 
Planul strategic
 
Între obiectivele planului strategic se evidenţiază, mai întâi, obiectivele generale, care privesc: instituirea unui sistem de asigurare a calităţii în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu  cele din ţările europene; promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, standardelor morale, libertăţii academice, deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spiritul culturii şi civilizaţiei europene; promovarea de programe academice care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea cunoştinţelor profesionale şi abilităţii lor intelectuale.
 
Pe principalele activităţi din universitate sunt stabilite obiective strategice specifice, care concretizează şi detaliază obiectivele generale menţionate.
 
mai multe informatii
 
 
 

DESCARCĂ BROŞURA DE ADMITERE 2009

   
  ADMITERE 2009  
  Download