Zane
IAŞI - ROMÂNIA
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 67,
bloc Casa Cărţii, etaj II, cod 700064
 

     Marketing. Management. Administraţie publică. Învaţă să învingi!

 
 
Prima pagină
 
Despre Universitate  
  Prezentare Universitate Detalii  
  Conducerea Universităţii Detalii  
  Galerie foto Detalii  
  Documente publice Detalii  
     
Facultăţi  
  Marketing Detalii  
  Management Detalii  
  Administraţie publică Detalii  
     
Admitere 2010  
  Regulament Detalii  
  Calendar admitere Detalii  
  Taxe Detalii  
  Acte necesare Detalii  
  Traiectorie academică Detalii  
     
Studenţi  
  ROI Detalii  
  Taxe universitare Detalii  
  Formulare Detalii  
  Situaţie academică Detalii  
  Alumni Detalii  
     
Resurse  
  Bibliotecă Detalii  
  Facilităţi Detalii  
     
Cercetare  
  Noutăţi Detalii  
  Programe de cercetare Detalii  
  Publicaţii Detalii  
     
 
Contact
 
 

SEDIUL UNIVERSITĂŢII

Separator
 
Zane
* clădire în construcţie   
 
 
         Duminica, 15 August 2010
 
 
DESPRE UNIVERSITATE
 
 
Prezentarea universităţii
 

Universitatea „Gh.Zane” din Iaşi a luat fiinţă pe baza H.G. nr. 1371 din decembrie 1996, publicată în M.O. nr. 340 din  11 decembrie 1996. La înfiinţare, prin H.G. menţionată, a fost autorizată funcţionarea Facultăţii de Marketing.

În continuare, prin H.G. nr. 472, publicată în M.O. nr. 228 din 3 noiembrie 1997 a luat fiinţă Facultatea de Management, prin H.G. nr. 698, publicată în M.O. nr. 397 din 24 august 2000, a luat fiinţă Facultatea de Administraţie Publică, iar prin H.G. nr. 1215, din 7 decembrie 2000 a luat fiinţă Facultatea de Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.

La toate facultăţile sunt organizate studii universitare de licenţă, cursuri de zi, cu durata de 3 ani.

 
 
Misiune
 
Misiunea pe care comunitatea academică a Universităţii „Gh. Zane” din Iaşi a stabilit-o, şi pentru realizarea căreia îşi concentrează întreaga activitate o constituie asigurarea calităţii muncii didactice şi de cercetare în spiritul Procesului de la Bologna, astfel încât să se obţină nivelul european de valori fundamentale ale sistemului educaţional şi respectiv calificări profesionale competitive pe piaţa muncii.
 
 
Obiective
 
Între obiectivele planului strategic se evidenţiază, mai întâi, obiectivele generale, care privesc: instituirea unui sistem de asigurare a calităţii în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu  cele din ţările europene; promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, standardelor morale, libertăţii academice, deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spiritul culturii şi civilizaţiei europene; promovarea de programe academice care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea cunoştinţelor profesionale şi abilităţii lor intelectuale.
 
Pe principalele activităţi din universitate sunt stabilite obiective strategice specifice, care concretizează şi detaliază obiectivele generale menţionate.
 
mai multe informatii
 
 
Atuurile Universităţii
 
  • promovarea examenului de licenţă la promoţiile de absolvenţi 2000-2008 în proporţie de 98%;
  • taxă de şcolarizare plătibilă în 7 rate lunare;
  • posibilităţi de cazare în cămine;
  • efectuarea practicii de specialitate la firme şi instituţii;
  • implicarea în studii de caz şi proiecte ale unor firme;
  • viitorul sediu al Universităţii este în construcţie.
 
 
 

DESCARCĂ BROŞURA DE ADMITERE 2010

   
  ADMITERE 2010  
  Download