Zane
IAŞI - ROMÂNIA
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 67,
bloc Casa Cărţii, etaj II, cod 700064
 

     Marketing. Management. Administraţie publică. Învaţă să învingi!

 
 
Prima pagină
 
Despre Universitate  
  Prezentare Universitate Detalii  
  Conducerea Universităţii Detalii  
  Galerie foto Detalii  
  Documente publice Detalii  
     
Facultăţi  
  Marketing Detalii  
  Management Detalii  
  Administraţie publică Detalii  
     
Admitere 2010  
  Regulament Detalii  
  Calendar admitere Detalii  
  Taxe Detalii  
  Acte necesare Detalii  
  Traiectorie academică Detalii  
     
Studenţi  
  ROI Detalii  
  Taxe universitare Detalii  
  Formulare Detalii  
  Situaţie academică Detalii  
  Alumni Detalii  
     
Resurse  
  Bibliotecă Detalii  
  Facilităţi Detalii  
     
Cercetare  
  Noutăţi Detalii  
  Programe de cercetare Detalii  
  Publicaţii Detalii  
     
 
Contact
 
 

SEDIUL UNIVERSITĂŢII

Separator
 
Zane
* clădire în construcţie   
 
 
         Joi, 30 Decembrie 2010
 
 
ADMITERE 2010
 

REGULAMENT

Criterii de selecţie

MA = 0,5 x MŞ + 0,5 x MBac

MŞ - media generală a şcolarităţii anilor de liceu
MBac - media examenului de bacalaureatCALENDAR ADMITERE

Perioadă de înscriere: 15 - 30 iulie 2010; 2 - 30 august 2010; 2 - 30 septembrie 2010
Afişare rezultate: 30 septembrie 2010TAXE

Taxă de admitere: 100 RON
Taxă de şcolarizare: 2000 RON/an care se poate plăti în 7 rate începând cu luna octombrieACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT sau echivalentul acesteia, în original; pentru absolvenţii promoţiei 2009 se va depune adeverinţa de absolvire a liceului şi de promovare a bacalaureatului, în care se precizează media generală de absolvire şi media generală de la bacalaureat.
  Candidaţii înscrişi la admitere la alte facultăţi vor depunde o copie legalizată diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, precum şi o copie a legitimaţiei de înscriere la cealaltă facultate;
 • COPIE de pe FOAIA MATRICOLĂ (începând cu absolvenţii promoţiei 2002);
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE - copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • 3 FOTOGRAFII COLOR, tip buletin de identitate (3 x 4 cm) ;
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial de care aparţin candidaţii;
 • BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE - copie XeroxTRAIECTORIE ACADEMICĂ

 • promovarea examenului de licenţă în proporţie de 98%


 

DESCARCĂ BROŞURA DE ADMITERE 2010

   
  ADMITERE 2010  
  Download